Katowice: 32 253 81 03 ul. Zabrska 14/1 40-083 08:30 - 19:00
Żory: 32 434 55 18 ul. Wspólna 12 44-240 08:30 - 19:00

Specjalista chirurgii stomatologicznej

Dr n. med. Maciej Wrzoł

W 2011 roku ukończył Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W latach 2013 do 2020r. pełnił funkcję wykładowcy a następnie asystenta w Zakładzie Chirurgi Stomatologicznej w Bytomiu Katedry Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W grudniu 2017 roku Rada Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu nadała mu stopień doktora nauk medycznych po obronie dysertacji na temat profilu antyoksydacyjnego u pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym, a w październiku 2018 roku po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskał tytuł specjalisty chirurga stomatologicznego.

Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji oraz doniesień zjazdowych krajowych jak i zagranicznych.
Regularnie uczestniczy w różnego rodzaju zjazdach, konferencjach i kursach. Jest członkiem Towarzystw Chirurgicznych, Stomatologicznych oraz Implantologicznych takich jak Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej (PTCHSiST), PTS, OSIS(EDI).